Кариери

Ние сме Аспазия и вече 30 години се развиваме като един от водещите производители на безалкохолни напитки. За нас ключът към успеха са инициативните и иновативни екипи, които успяваме да създаваме заедно.

За да продължим да се развиваме като екип, търсим:

Лаборант в производство на безалкохолни напитки

Ние сме Аспазия и вече 30 години се развиваме като един от водещите производители на безалкохолни напитки. За нас ключът към успеха са инициативните и иновативни екипи, които успяваме да създаваме заедно. За да продължим да се развиваме като екип, търсим да назначим Лаборант-Технолог, който да допринесе за подобряване на качеството на произведените продукти.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Анализира, контролира и изпитва взетите проби от различни суровини, материали, междинен продукт и готов продукт;
• Входящ контрол на суровини и материали;
• Работи с НАССР , IFS и други системи по качество;
• Води необходимата документация – Контролни карти;
• Стриктно спазва процедурите за здраве и безопасност и стандартите за качество.

НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ И КАЧЕСТВА:

• Висше образование /средно специално с професионална насоченост: Химия/ Технология на храните и напитките;
• Предишен опит като лаборант в производство на храни и напитки ще се счита за предимство;
• Компютърна грамотност, работа с ERP системи;
• Умения за работа в екип и динамична обстановка;
• Организационни умения;
• Отговорност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти;
• Възможност за работа на трисменен режим.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Дългосрочен договор;
• Ваучери за храна на стойност 200 лева;
• Професионален екип;
• Мултиспорт карта на преференциални цени.

При нас ще получите дългосрочни възможности в една разрастваща се компания с национално присъствие и позитивна работна атмосфера!

В случай, че обявата представлява интерес за вас, моля да изпратите автобиография и актуална снимка в паспортен формат посредством формата за кандидатстване.

*Ще се свържем за интервю единствено с одобрените кандидати.
**Кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

 
 
Кандидатствай сега

"*" Полето е задължително
 
Електротехник

Ние сме Аспазия и вече 30 години се развиваме като един от водещите производители на безалкохолни напитки. За нас ключът към успеха са инициативните и иновативни екипи, които успяваме да създаваме заедно. За да продължим да се развиваме като екип, търсим да назначим Електротехник, който да допринесе за подобряване на производствените процеси.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Следи за техническото състояние на машините и оборудването;
• Извършва профилактики и ремонтни дейности на електрическата инсталация и ел. таблата на машините;
• Участва в пренастройката на машините;
• Отговаря за техническата поддръжка /планови и аварийни ремонти на машините/;
• Следи за качеството на произвеждания продукт и спазване на разходните норми;
• Предлага идеи за подобряване и оптимизиране на производствения процес.

НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ И КАЧЕСТВА:

• Средно електротехническо образование;
• IV квалификационна група по безопасност на труда;
• Да познава и разчита ел. схеми;
• Компютърна грамотност;
• Умения за работа в екип;
• Отговорност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Дългосрочен договор;
• Допълнителни месечни възнаграждения;
• Ваучери за храна на стойност 200 лв.;
• Работа на смени;
• Професионален екип;
• Карта за спорт MultiSport карта на преференциални цени.

При нас ще получите дългосрочни възможности в една разрастваща се компания с национално присъствие и позитивна работна атмосфера!

В случай, че обявата представлява интерес за вас, моля да изпратите автобиография и актуална снимка в паспортен формат посредством формата за кандидатстване.

*Ще се свържем за интервю единствено с одобрените кандидати.
**Кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

 

Кандидатствай сега

"*" Полето е задължително
Junior Automation Engineer / Младши Инженер Автоматизация

Ние сме Аспазия и вече 30 години се развиваме като един от водещите производители на безалкохолни напитки. За нас ключът към успеха са инициативните и иновативни екипи, които успяваме да създаваме заедно. За да продължим да се развиваме като екип, търсим Junior Automation Engineer / Младши Инженер Автоматизация, който да допринесе за подобряване на производствените процеси.

 

Какво представлява позицията?

Като Junior Automation Engineer/ Младши Инженер Автоматизация по поддръжката вие ще участвате в процесите за поддържане, запазване и подобряване на ефективността на цялото оборудване, производствени линии и съоръжения.

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Участва в процеса по осигуряване и проследяване на работоспособността и доброто техническо състояние на електрическите инсталации на машините и съоръженията;
 • Участва в профилактиката и ремонта на електрическата и част на оборудването;
 • Съдейства с диагностицирането и отстраняването възникнали проблеми по електрическата и електронната част на машините;
 • Съдейства с монтирането, настройването и поддържането на съоръженията, отнасящи се до автоматизацията на промишлените мрежи в завода, като осигурява тяхната правилна работа за ефективен производствен процес;
 • Съдейства с архивирането на данните от контролерите на машините;
 • Съдейства с проследяването за калибрацията на метрологичното оборудване на вътрешен и външен държавен контрол.

 

НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ И КАЧЕСТВА:

 • Да познава основните закони на ел. техниката и електрониката;
 • Да познава и разчита ел. схеми;
 • Инициативност, отговорност, способност за работа в екип;
 • Работа с MS Office;
 • Подходяща за студенти и за кандидати с малък или без опит;
 • Образование бакалавър или магистър – Автоматика, електроника, информационна и управляваща техника, Индустриална автоматизация или сходна специалност /ще се счита за предимство/.

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Дългосрочен договор;
 • Ваучери за храна на стойност 200 лева;
 • Осигурено работно облекло;
 • Осигурен транспорт в случай на необходимост при определени условия;
 • Професионален екип и осигурено обучение;
 • Карта за спорт /MultiSport/ на преференциални цени.

 

В случай, че обявата представлява интерес за вас, моля да изпратите автобиография и актуална снимка в паспортен формат посредством формата за кандидатстване.

 

*Ще се свържем за интервю единствено с одобрените кандидати.

**Кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

 

Кандидатствай сега

"*" Полето е задължително
Механик / Техник

Ние сме Аспазия и вече 30 години се развиваме като един от водещите производители на безалкохолни напитки. За нас ключът към успеха са инициативните и иновативни екипи, които успяваме да създаваме заедно. За да продължим да се развиваме като екип, търсим да назначим Механик/Техник, който да допринесе за подобряване на производствените процеси.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Следи за техническото състояние на машините и оборудването;
• Участва в пренастройката на машините;
• Отговаря за техническата поддръжка /планови и аварийни ремонти на машините/;
• Следи за качеството на произвеждания продукт и спазване на разходните норми;
• Предлага идеи за подобряване и оптимизиране на производствения процес.

НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ И КАЧЕСТВА:

• Средно – техническо образование /за предпочитане механотехникум/;
• Компютърна грамотност;
• Да познава и разчита машинни чертежи;
• Умения за работа в екип;
• Отговорност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Дългосрочен договор;
• Допълнителни месечни възнаграждения;
• Ваучери за храна на стойност 200 лева;
• Работа на смени;
• Професионален екип;
• Карта за спорт MultiSport на преференциални цени.

При нас ще получите дългосрочни възможности в една разрастваща се компания с национално присъствие и позитивна работна атмосфера!

В случай, че обявата представлява интерес за вас, моля да изпратите автобиография и актуална снимка в паспортен формат посредством формата за кандидатстване.

*Ще се свържем за интервю единствено с одобрените кандидати.
**Кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

Кандидатствай сега

"*" Полето е задължително
Automation Engineer / Инженер автоматизация

Ние сме Аспазия и вече 30 години се развиваме като един от водещите производители на безалкохолни напитки. За нас ключът към успеха са инициативните и иновативни екипи, които успяваме да създаваме заедно. За да продължим да се развиваме като екип, търсим Automation Engineer / Инженер автоматизация, който да допринесе за подобряване на производствените процеси.

 

Какво представлява позицията?

Като Automation Engineer/ Инженер автоматизация по поддръжката вие ще отговаряте за процесите за поддържане, запазване и подобрявани на ефективността на цялото оборудване, производствени линии и съоръжения.

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Осигурява и следи за работоспособността и доброто техническо състояние на електрическите инсталации на машините и съоръженията;
 • Извършва профилактика и ремонт на електрическата и част на оборудването;
 • Диагностицира и отстранява възникналите проблеми по електрическата и електронната част на машините;
 • Да монтира, настройва и поддържа съоръженията, отнасящи се до автоматизацията на промишлените мрежи в завода, като осигурява тяхната правилна работа за ефективен производствен процес;
 • Да архивира данните от контролерите на машините;
 • Да следи за калибрацията на метрологичното оборудване на вътрешен и външен държавен контрол.

 

НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ И КАЧЕСТВА:

 • Да познава основните закони на ел. техниката и електрониката;
 • Да познава и разчита ел. схеми;
 • Инициативност, отговорност, способност за работа в екип;
 • Опит с контролно-измервателни прибори, промишлени мрежи, контролери и инвертори Siemens, Schneider, B&R и Omron;
 • Работа с MS Office;
 • Образование бакалавър или магистър – Автоматика, електроника, информационна и управляваща техника, Индустриална автоматизация /ще се счита за предимство/.

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Конкурентно възнаграждение;
 • Дългосрочен договор;
 • Ваучери за храна на стойност 200 лева;
 • Осигурено работно облекло;
 • Осигурен транспорт в случай на необходимост при определени условия;
 • Професионален екип и осигурено обучение;
 • Редовна смяна /от 9 до 18 часа/- възможност за плаващ старт и край на работният ден;
 • Карта за спорт /MultiSport/ на преференциални цени.

 

В случай, че обявата представлява интерес за вас, моля да изпратите автобиография и актуална снимка в паспортен формат посредством формата за кандидатстване.

 

*Ще се свържем за интервю единствено с одобрените кандидати.

**Кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

Кандидатствай сега

"*" Полето е задължително
Машинен оператор/ка (м/ж)

Ние сме Аспазия и вече 30 години се развиваме като един от водещит производители на безалкохолни напитки. За нас ключът към успеха са инициативните и иновативни екипи, които успяваме да създаваме заедно. За да продължим да се развиваме като екип, търсим Машинен оператор/ка (м/ж), който да допринесе за подобряване на производствените процеси.

МАШИНЕН ОПЕРАТОР/КА (м/ж)

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Работи в екип на машини за производство на безалкохолни напитки;
• Следи за качеството на произвеждания продукт и спазване на разходните норми;
• Извършва настройки на машините съобразно произвежданият продукт;
• Зарежда консумативите за производство на безалкохолни напитки (фолио, етикети);
• Грижи се за почистването на машините и сортиране на отпадъците, според наличните процедури;
• Спазва изискванията за добра производствена практика и здравословни и безопасни условия на труд.

НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ И КАЧЕСТВА:
• Средно образование (техническо е с предимство);
• Предишен опит -работа с машини и съоръжения;
• Инициативност, отговорност, способност за работа в екип;
• Възможност за работа на 8-часови смени, с включени нощни смени.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
• Дългосрочен договор;
• Професионален екип;
• Мултиспорт карта;
• Ваучери за храна на стойност 200 лева;
• CSR активности.

В случай, че обявата представлява интерес за вас, моля да изпратите автобиография и актуална снимка в паспортен формат посредством формата за кандидатстване.

*Ще се свържем за интервю единствено с одобрените кандидати.
**Кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

Кандидатствай сега

"*" Полето е задължително