Careers

ASPASIA is a Bulgarian soft drink company with 28 years of experience. Our modern factory is situated in Sofia, Bulgaria.

We don’t have new job openings. Thank you for your interest!

АСПАЗИЯ – 92 ООД е българска компания тясно специализирана в производство на безалкохолни напитки. Ние имаме 27 г. опит в областта. Разполагаме с модерен завод на територията на гр. София. Във връзка с нарастващите потребности на компанията и целите, които си поставяме търсим:

Техник-оператор „Производство на безалкохолни напитки”

Описание на длъжността:  

Отговаря за ефективно управление, контрол и работа на обслужваните машини в цеха. Извършва, качествено и в най-кратък срок, настройки и ремонтни операции на възли и агрегати. Заедно с оператора изпълнява всички дейности, свързани със стартирането на машината,зареждането с необходимите помощни материали, смяна на консумативи, почистване, спиране на машината и хигиенизиране на производствените и прилежащи помещения и складове

Основни функции/задачи:

 • Извършва ремонт и настройки на агрегати и възли като поддържа в изправност и на необходимото техническо равнище машините, апаратите и съоръженията, с които работи, съгласно технологичните инструкции.
 • Заедно с операторите обслужва машината, когато тя е в процес на производство
 • Осигурява максимално и ефективно използване на оборудването по мощност в установеното работно време с отчет на регламентираните технически престои
 • Установява и отстранява причините за дефекти по опаковките, свързани с неизправност на оборудването.
 • Използва ефективно материалите и суровините
 • Извършва планови профилактични прегледи и текущи ремонти, съгласно инструкциите и графиците за планово-предпазни ремонти
 • Отчита и регистрира появилите се непланови престои по време и причини
 • Упражнява системен контрол за почистване на машините и съоръженията
 • Полага грижи за повишаване на квалификацията на операторите
 • Наставлява и подмомага въвеждането на нови служители и стажанти в „Производството”

Изисквания за образование, квалификация и опит:

 • Средно-техническо образование ( за предпочитане електро специалности и квалификационна група по електробезопасност)
 • 3 години опит по специалността
 • Познаване на автоматизираните системи за управление на производството, Нормативните документи, свързани с експлоатацията и ремонта на машините и съоръженията; Технологията на ремонтните работи и основите на производствената технология; Установените стандарти за безопасност на храните

Личностни характеристики:

 • Самостоятелност
 • Оперативност
 • Съобразителност
 • Умения за работа в екип
 • Лоялност
*Ще се свържем за интервю единствено с одобрените по документи кандидати.
** КОГАТО КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА РАБОТА, ВИЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ КОНКРЕТНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ОПИСВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ВИ И КВАЛИФИКАЦИОННО РАЗВИТИЕ. ПРЕДПРИЕЛИ СМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ, ЗА ДА ОСИГУРИМ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ.
ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ В БАЗАТА ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ОБИЧАЙНИТЕ ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ КАТО ПОЩЕНСКИ АДРЕС, АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА, В ДОПЪЛНЕНИЕ НА СОБСТВЕНО И ФАМИЛНО ИМЕ. ОСВЕН ТОВА СЕ СЪХРАНЯВАТ И ОБРАБОТВАТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ КАТО МОТИВАЦИОННО ПИСМО, АВТОБИОГРАФИЯ, СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ДР.
ТЕЗИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ, ОЦЕНЯВАТ, ОБРАБОТВАТ ИЛИ ПРЕПРАЩАТ САМО ВЪТРЕШНО, КАТО ЧАСТ ОТ КАНДИДАТУРАТА ВИ. ДОСТЪПНИ СА САМО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ И НА ЛИЦАТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПОДБОРА НА КАНДИДАТИТЕ. ВАШИТЕ ДАННИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕПРАТЕНИ ДО ФИРМИ ИЛИ ЛИЦА ИЗВЪН „АСПАЗИЯ 92“ ООД ИЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА И ЗА СРОКА НА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ.
АКО ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА В „АСПАЗИЯ 92“ООД, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТЯХ ЩЕ БЪДАТ ДОБАВЕНИ КЪМ ЛИЧНОТО ВИ ДОСИЕ. АКО СТЕ КАНДИДАТСТВАЛИ, НО НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ПОДХОДЯЩА ПОЗИЦИЯ КЪМ МОМЕНТА, НИЕ НЕ СЪХРАНЯВАМЕ МОЛБАТА ВИ ЗА БЪДЕЩИ ПОЗИЦИИ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА ИЛИ ВЕЧЕ НЕ СТЕ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ТЕКУЩАТА ПОЗИЦИЯ, МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ПОЖЕЛАЕТЕ ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДАННИТЕ СИ ЧРЕЗ ИЗТРИВАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА СИ ИЛИ ЧРЕЗ ОТДЕЛ „ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”.
Техник-оператор „Производство на безалкохолни напитки”

Описание на длъжността:  

Отговаря за ефективно управление, контрол и работа на обслужваните машини в цеха. Извършва, качествено и в най-кратък срок, настройки и ремонтни операции на възли и агрегати. Заедно с оператора изпълнява всички дейности, свързани със стартирането на машината,зареждането с необходимите помощни материали, смяна на консумативи, почистване, спиране на машината и хигиенизиране на производствените и прилежащи помещения и складове

Основни функции/задачи:

 • Извършва ремонт и настройки на агрегати и възли като поддържа в изправност и на необходимото техническо равнище машините, апаратите и съоръженията, с които работи, съгласно технологичните инструкции.
 • Заедно с операторите обслужва машината, когато тя е в процес на производство
 • Осигурява максимално и ефективно използване на оборудването по мощност в установеното работно време с отчет на регламентираните технически престои
 • Установява и отстранява причините за дефекти по опаковките, свързани с неизправност на оборудването.
 • Използва ефективно материалите и суровините
 • Извършва планови профилактични прегледи и текущи ремонти, съгласно инструкциите и графиците за планово-предпазни ремонти
 • Отчита и регистрира появилите се непланови престои по време и причини
 • Упражнява системен контрол за почистване на машините и съоръженията
 • Полага грижи за повишаване на квалификацията на операторите
 • Наставлява и подмомага въвеждането на нови служители и стажанти в „Производството”

Изисквания за образование, квалификация и опит:

 • Средно-техническо образование ( за предпочитане електро специалности и квалификационна група по електробезопасност)
 • 3 години опит по специалността
 • Познаване на автоматизираните системи за управление на производството, Нормативните документи, свързани с експлоатацията и ремонта на машините и съоръженията; Технологията на ремонтните работи и основите на производствената технология; Установените стандарти за безопасност на храните

Личностни характеристики:

 • Самостоятелност
 • Оперативност
 • Съобразителност
 • Умения за работа в екип
 • Лоялност
*Ще се свържем за интервю единствено с одобрените по документи кандидати.
** КОГАТО КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА РАБОТА, ВИЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ КОНКРЕТНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ОПИСВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ВИ И КВАЛИФИКАЦИОННО РАЗВИТИЕ. ПРЕДПРИЕЛИ СМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ, ЗА ДА ОСИГУРИМ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ.
ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ В БАЗАТА ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ОБИЧАЙНИТЕ ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ КАТО ПОЩЕНСКИ АДРЕС, АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА, В ДОПЪЛНЕНИЕ НА СОБСТВЕНО И ФАМИЛНО ИМЕ. ОСВЕН ТОВА СЕ СЪХРАНЯВАТ И ОБРАБОТВАТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ КАТО МОТИВАЦИОННО ПИСМО, АВТОБИОГРАФИЯ, СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ДР.
ТЕЗИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ, ОЦЕНЯВАТ, ОБРАБОТВАТ ИЛИ ПРЕПРАЩАТ САМО ВЪТРЕШНО, КАТО ЧАСТ ОТ КАНДИДАТУРАТА ВИ. ДОСТЪПНИ СА САМО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ И НА ЛИЦАТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПОДБОРА НА КАНДИДАТИТЕ. ВАШИТЕ ДАННИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕПРАТЕНИ ДО ФИРМИ ИЛИ ЛИЦА ИЗВЪН „АСПАЗИЯ 92“ ООД ИЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА И ЗА СРОКА НА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ.
АКО ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА В „АСПАЗИЯ 92“ООД, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТЯХ ЩЕ БЪДАТ ДОБАВЕНИ КЪМ ЛИЧНОТО ВИ ДОСИЕ. АКО СТЕ КАНДИДАТСТВАЛИ, НО НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ПОДХОДЯЩА ПОЗИЦИЯ КЪМ МОМЕНТА, НИЕ НЕ СЪХРАНЯВАМЕ МОЛБАТА ВИ ЗА БЪДЕЩИ ПОЗИЦИИ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА ИЛИ ВЕЧЕ НЕ СТЕ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ТЕКУЩАТА ПОЗИЦИЯ, МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ПОЖЕЛАЕТЕ ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДАННИТЕ СИ ЧРЕЗ ИЗТРИВАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА СИ ИЛИ ЧРЕЗ ОТДЕЛ „ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”.