„Да изчистим България“ с EKO H2O

„Да изчистим България“ с EKO H2O

Ние създадохме първата вода без етикет

Но защо? За да опазим природата. За да спомогнем за по-лесното рециклиране и разграждане на отпадните материали. За да пазим България по-чиста!

Ние сме тези, които трябва да действаме. Ние, не другите.

Нека чистим и пазим България не само един ден в годината, а всеки ден

Благодарим ви за партньорството!

На училище с EKO H2O

На училище с EKO H2O

Аспазия-92 ООД обявява Публична покана за избор на изпълнител по процедура с предмет „Доставка на настолни компютри“