Мисия, визия, ценности

Мисия

Да се уверим, че всяка капка, която създаваме, позволява на човек да спре за момент и да се наслади на живота такъв, какъвто е.

Визия

В Аспазия се стремим ефективно да създаваме напитките на утрешния ден с безкомпромисен професионализъм, екипен дух, висок морал и фокус върху всеки детайл.

Ценности

През годините „АСПАЗИЯ-92” ООД е успяла да изгради своя екип и успехи благодарение на ценностите си, пропити във всеки аспект от нашата работа.

Морал

Ние спазваме етичните норми и се стремим да бъдем коректни.

Екипност

Работата в екип е единствения начин за успех, затова се стремим да изграждаме сплотени екипи, от мотивирани и удовлетворени служители.

Приоритети

Умението да изпълниш най-важните задачи навреме е ключово за успеха.

Ефективност

Ефективните действия на всеки един от нас по отделно, водят до синергизъм в ефективността на екипа и компанията.

Детайлът

Ние обръщаме внимание на всеки детайл в нашата работа.

Без компромис

Стремим се да научим нашите служители да не допускат компромис в действията си.

Професионализъм

Ние вярваме, че хората са най-ценния ни капитал, и затова се стремим всеки от нас да има знания и умения, и непрекъснато да се усъвършенства.

Повече за нас

За АСПАЗИЯ-92

История

Мисия, визия, ценности