Кариери

АСПАЗИЯ – 92 ООД е българска компания тясно специализирана в производство на безалкохолни напитки. Ние имаме 27 г. опит в областта. Разполагаме с модерен завод на територията на гр. София.

Търсим да разширим екипа си с млади, вдъхновени и мотивирани хора. Вижте нашите свободни позиции:

Оператор - Настройчик на производствена линия за безалкохолни напитки

В момента разширяваме екипа си и търсим следващия си страхотен колега! АСПАЗИЯ – 92 ООД е българска компания тясно специализирана в производство на безалкохолни напитки. Ние имаме 27г. опит в областта. Разполагаме с модерен завод на територията на гр.София. Във връзка с нарастващите потребности на компанията и целите, които си поставяме търсим:

Оператор – Настройчик на производствена линия за безалкохолни напитки

Описание на длъжността:

Отговаря за ефективно управление, контрол и работа на обслужваните машини в цеха. Извършва, качествено и в най-кратък срок, настройки и профилактика на възли и агрегати. Изпълнява всички дейности, свързани със стартирането на машината, зареждането с необходимите помощни материали, смяна на консумативи, почистване, спиране на машината и хигиенизиране на производствените и прилежащи помещения и складове.

Основни задължения:

 • Извършва настройки на агрегати и възли, като поддържа в изправност и на необходимото техническо равнище машините, апаратите и съоръженията, с които работи, съгласно технологичните инструкции.
 • Пряко участва в производствения процес и обслужва машините, когато те са в процес на производство.
 • Използва ефективно материалите и суровините.
 • Упражнява системен контрол за почистване на машините и съоръженията.
 • Полага грижи за повишаване на квалификацията на операторите.
 • Наставлява и подпомага въвеждането на нови служители и стажанти.

Ние ти предлагаме:

 • Отлични условия на труд;
 • Постоянен трудов договор след изпитателния срок;
 • Свобода на мислене и действие;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Допълнителни бонуси към възнаграждението обвързани с постигнатите резултати;
 • Възможност за професионално развитие.

С какво ще ни спечелиш:

 • Позитивно отношение, инициативност и мотивация;
 • Средно-техническо образование и/или Висше образование ( за предпочитане електро специалности и квалификационна група по електробезопасност)
 • 3 години опит на подобна позиция
 • Опит в настройка на автоматизираните системи за управление на производството
 • Познаване на технологичната документация, свързана с експлоатацията и ремонта на машините и съоръженията;
 • Познаване на производствената технология и установените стандарти за безопасност на храните.
 • Самостоятелност
 • Висока техническа грамотност
 • Съобразителност
 • Умения за работа в екип
 • Лоялност
 • Готовност за трисменен режим на работа
 • Владеене на английски език на работно ниво

 

При нас ще получиш дългосрочни възможности в една разрастваща се компания с национално присъствие и позитивна работна атмосфера!

Ако обявата представлява интерес за теб, изпратете автобиография с актуална снимка паспортен формат посредством
формата за кандидастване.

Това не е просто работа, а възможност за изграждане на кариера!

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. 
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
** КОГАТО КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА РАБОТА, ВИЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ КОНКРЕТНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ОПИСВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ВИ И КВАЛИФИКАЦИОННО РАЗВИТИЕ. ПРЕДПРИЕЛИ СМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ, ЗА ДА ОСИГУРИМ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ.
ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ В БАЗАТА ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ОБИЧАЙНИТЕ ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ КАТО ПОЩЕНСКИ АДРЕС, АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА, В ДОПЪЛНЕНИЕ НА СОБСТВЕНО И ФАМИЛНО ИМЕ. ОСВЕН ТОВА СЕ СЪХРАНЯВАТ И ОБРАБОТВАТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ КАТО МОТИВАЦИОННО ПИСМО, АВТОБИОГРАФИЯ, СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ДР.
ТЕЗИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ, ОЦЕНЯВАТ, ОБРАБОТВАТ ИЛИ ПРЕПРАЩАТ САМО ВЪТРЕШНО, КАТО ЧАСТ ОТ КАНДИДАТУРАТА ВИ. ДОСТЪПНИ СА САМО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ И НА ЛИЦАТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПОДБОРА НА КАНДИДАТИТЕ. ВАШИТЕ ДАННИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕПРАТЕНИ ДО ФИРМИ ИЛИ ЛИЦА ИЗВЪН „АСПАЗИЯ 92“ ООД ИЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА И ЗА СРОКА НА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ.
АКО ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА В „АСПАЗИЯ 92“ООД, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТЯХ ЩЕ БЪДАТ ДОБАВЕНИ КЪМ ЛИЧНОТО ВИ ДОСИЕ. АКО СТЕ КАНДИДАТСТВАЛИ, НО НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ПОДХОДЯЩА ПОЗИЦИЯ КЪМ МОМЕНТА, НИЕ НЕ СЪХРАНЯВАМЕ МОЛБАТА ВИ ЗА БЪДЕЩИ ПОЗИЦИИ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА ИЛИ ВЕЧЕ НЕ СТЕ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ТЕКУЩАТА ПОЗИЦИЯ, МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ПОЖЕЛАЕТЕ ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДАННИТЕ СИ ЧРЕЗ ИЗТРИВАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА СИ ИЛИ ЧРЕЗ ОТДЕЛ „ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”.
Кандидатствай сега

"*" Полето е задължително
Регионален Мениджър Продажби

В момента разширяваме екипа си и търсим следващия си страхотен колега! АСПАЗИЯ – 92 ООД е българска компания тясно специализирана в производство на безалкохолни напитки. Ние имаме 27г. опит в областта. Разполагаме с модерен завод на територията на гр.София. Във връзка с нарастващите потребности на компанията и целите, които си поставяме търсим:

Регионален Мениджър Продажби

Основни задължения:

 • Управление на търговските екипи в поверените райони, включващо подбор, ориентация, обучение, консултиране и дисциплиниране на кадрите. Ключова е необходимостта от непрекъсната комуникация с търговците относно очакванията към тях, планирането на техния работен процес, проследяването на техните резултати и активното предоставяне на обратна връзка.
 • Достигане на оперативни търговски цели чрез стратегическо планиране и активни анализи на зоната; изграждане и в последствие оказване на контрол на стандарти за обслужване на клиентите; ежедневното решение на възникващи казуси; представяне и внедряване на подобрения и промени.
 • Прогнозиране и проследяване на финансови показатели; подготовка на годишно бюджетиране; контролиране на разходите; анализ на възникващите вариации; предприемане на корективни действия.
 • Изпълнение на търговските цели на компанията чрез образуването на план за продажби, разпределен по търговски области, кореспондиращ с общоприетата фирмена политика.
 • Поддържане и разрастване на базата от клиенти чрез идентифицирането на потенциални партньорства, активни мерки за осъществяването им, активна комуникация с ключовите клиенти и обучения на районните търговски представители.
 • Предложения за нови продуктови линии чрез идентифицирането на възможности за разширение или подобрение на портфолиото. За целта е необходимо проследяване на пазарните трендове, конкуренцията и променливите нужди на потребителите.
 • Управление на промоционални и търговско-маркетингови бюджети.

Необходими Умения и Квалификации:

 • Достигане на Търговските Цели,
 • Мотивация за Продажби,
 • Презентационни Умения,
 • Управление на Резултатността и Рентабилността,
 • Изграждане на търговски взаимоотношения,
 • Водене на Преговори,
 • Търговско Планиране,
 • Икономическо или Бизнес Висше Образование,
 • Умения за работа на MS Office

Ние ти предлагаме:

 • Прогресивна компания, позволяваща последващи възможности за развитие;
 • Атрактивно възнаграждение според постигнатите резултати;
 • Служебен автомобил, лаптоп и мобилен телефон;

При нас ще получиш дългосрочни възможности в една разрастваща се компания с национално присъствие и позитивна работна атмосфера!

Ако обявата представлява интерес за теб, изпратете автобиография с актуална снимка паспортен формат посредством
формата за кандидастване.

Това не е просто работа, а възможност за изграждане на кариера!

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. 
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
** КОГАТО КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА РАБОТА, ВИЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ КОНКРЕТНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ОПИСВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ВИ И КВАЛИФИКАЦИОННО РАЗВИТИЕ. ПРЕДПРИЕЛИ СМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ, ЗА ДА ОСИГУРИМ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ.
ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ В БАЗАТА ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ОБИЧАЙНИТЕ ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ КАТО ПОЩЕНСКИ АДРЕС, АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА, В ДОПЪЛНЕНИЕ НА СОБСТВЕНО И ФАМИЛНО ИМЕ. ОСВЕН ТОВА СЕ СЪХРАНЯВАТ И ОБРАБОТВАТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ КАТО МОТИВАЦИОННО ПИСМО, АВТОБИОГРАФИЯ, СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ДР.
ТЕЗИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ, ОЦЕНЯВАТ, ОБРАБОТВАТ ИЛИ ПРЕПРАЩАТ САМО ВЪТРЕШНО, КАТО ЧАСТ ОТ КАНДИДАТУРАТА ВИ. ДОСТЪПНИ СА САМО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ И НА ЛИЦАТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПОДБОРА НА КАНДИДАТИТЕ. ВАШИТЕ ДАННИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕПРАТЕНИ ДО ФИРМИ ИЛИ ЛИЦА ИЗВЪН „АСПАЗИЯ 92“ ООД ИЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА И ЗА СРОКА НА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ.
АКО ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА В „АСПАЗИЯ 92“ООД, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТЯХ ЩЕ БЪДАТ ДОБАВЕНИ КЪМ ЛИЧНОТО ВИ ДОСИЕ. АКО СТЕ КАНДИДАТСТВАЛИ, НО НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ПОДХОДЯЩА ПОЗИЦИЯ КЪМ МОМЕНТА, НИЕ НЕ СЪХРАНЯВАМЕ МОЛБАТА ВИ ЗА БЪДЕЩИ ПОЗИЦИИ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА ИЛИ ВЕЧЕ НЕ СТЕ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ТЕКУЩАТА ПОЗИЦИЯ, МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ПОЖЕЛАЕТЕ ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДАННИТЕ СИ ЧРЕЗ ИЗТРИВАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА СИ ИЛИ ЧРЕЗ ОТДЕЛ „ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”.
Кандидатствай сега

"*" Полето е задължително
Инженер Поддръжка и Ремонт

В момента разширяваме екипа си и търсим следващия си страхотен колега! АСПАЗИЯ – 92 ООД е българска компания тясно специализирана в производство на безалкохолни напитки. Ние имаме 27г. опит в областта. Разполагаме с модерен завод на територията на гр.София. Във връзка с нарастващите потребности на компанията и целите, които си поставяме търсим:

Инженер Поддръжка и Ремонт

Ние ти предлагаме:

 • Работа с ново, поддържано и модерно оборудване;
 • Отлична работна среда;
 • Работа в силен екип от опитни професионалисти;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Възможност за професионално развитие в стабилна компания;
 • Постоянен трудов договор след 6-месечния изпитателен срок;
 • Редовно заплащане;
 • Свобода на мислене и действие;
 • Допълнителни бонуси към възнаграждението.

С какво ще ни спечелиш:

 • Позитивно отношение, инициативност и мотивация;
 • Висше техническо образование – електротехника, електроника, мехатроника, механика;
 • Опит минимум 2 години в поддръжка и сервизиране на машини в производството;
 • Предимство ще е опит в поддръжката и ремонта на бутилираща или опаковъчна техника;
 • Поемане на инициативност и отговорност в екипната работа;
 • Високо ниво на комуникативност и позитивно отношение към поетите отговорности;
 • Способност за разрешаване на проблеми;
 • Гъвкавост и адаптивност при разпределение на задачите;
 • Отлични умения за лична организация и управление на времето;
 • Английски език – добро работно ниво;

Твоите задължения:

 • Извършва техническа поддръжка, огледи и ремонти на производствените машини, според изискванията на производителя;
 • Планира , организира, ръководи и пряко участва в превантивни ремонтни и профилактични дейности на машините, съоръженията и оборудването;
 • Попълва паспорта на машините при всяка една извършена дейност и интервенция;
 • Пряко ръководи и участва в аварийни ремонти;
 • Полага превантивни грижи за целия машинен парк и прилежащите към него системи;
 • При проблем отговаря за диагностицирането и отстраняването на неизправности по машините;
 • Подава информация за необходимостта от резервни части, консумативи и инструменти;
 • Поддръжка и работоспособност на машините;
 • Следи за доброто състояние и работата на повереното му оборудване и уреди;

 

При нас ще получиш дългосрочни възможности в една разрастваща се компания с национално присъствие и позитивна работна атмосфера!

Ако обявата представлява интерес за теб, изпратете автобиография с актуална снимка паспортен формат посредством
формата за кандидастване.

Това не е просто работа, а възможност за изграждане на кариера!

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. 
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
** КОГАТО КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА РАБОТА, ВИЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ КОНКРЕТНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ОПИСВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ВИ И КВАЛИФИКАЦИОННО РАЗВИТИЕ. ПРЕДПРИЕЛИ СМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ, ЗА ДА ОСИГУРИМ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ.
ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ В БАЗАТА ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ОБИЧАЙНИТЕ ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ КАТО ПОЩЕНСКИ АДРЕС, АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА, В ДОПЪЛНЕНИЕ НА СОБСТВЕНО И ФАМИЛНО ИМЕ. ОСВЕН ТОВА СЕ СЪХРАНЯВАТ И ОБРАБОТВАТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ КАТО МОТИВАЦИОННО ПИСМО, АВТОБИОГРАФИЯ, СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ДР.
ТЕЗИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ, ОЦЕНЯВАТ, ОБРАБОТВАТ ИЛИ ПРЕПРАЩАТ САМО ВЪТРЕШНО, КАТО ЧАСТ ОТ КАНДИДАТУРАТА ВИ. ДОСТЪПНИ СА САМО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ И НА ЛИЦАТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПОДБОРА НА КАНДИДАТИТЕ. ВАШИТЕ ДАННИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕПРАТЕНИ ДО ФИРМИ ИЛИ ЛИЦА ИЗВЪН „АСПАЗИЯ 92“ ООД ИЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА И ЗА СРОКА НА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ.
АКО ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА В „АСПАЗИЯ 92“ООД, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТЯХ ЩЕ БЪДАТ ДОБАВЕНИ КЪМ ЛИЧНОТО ВИ ДОСИЕ. АКО СТЕ КАНДИДАТСТВАЛИ, НО НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ПОДХОДЯЩА ПОЗИЦИЯ КЪМ МОМЕНТА, НИЕ НЕ СЪХРАНЯВАМЕ МОЛБАТА ВИ ЗА БЪДЕЩИ ПОЗИЦИИ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА ИЛИ ВЕЧЕ НЕ СТЕ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ТЕКУЩАТА ПОЗИЦИЯ, МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ПОЖЕЛАЕТЕ ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДАННИТЕ СИ ЧРЕЗ ИЗТРИВАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА СИ ИЛИ ЧРЕЗ ОТДЕЛ „ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”.
Кандидатствай сега

"*" Полето е задължително
Оперативен счетоводител

В момента разширяваме екипа си и търсим следващия си страхотен колега!

Какви ще са отговорностите:

 • Счетоводно отчитане на първични и вторични счетоводни документи;
 • Изготвяне на счетоводни справки и отчети;
 • Работа с електронно банкиране и електронен подпис;
 • Текущ анализ и контрол на движенията по счетоводните сметки;
 • Подпомагане на дейността при изготвянето на ГФО;
 • Дейно участие в целия счетоводен и административен процес;
 • Работа със специализиран софтуер.

С какво ще ни спечелиш:

 • Позитивно отношение, инициативност и мотивация;
 • Икономическо образование специалност Счетоводство или Финанси;
 • Познания в областта на счетоводното и данъчно законодателство – Закон за счетоводството, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, НСС;
 • Добра компютърна грамотност– MS Office (Excel, Word), счетоводен софтуер
 • Умение за работа с ERP система е предимство;
 • Добра организация, отговорност, лоялност, способност за работа в динамична среда, желание за развитие в областта на счетоводството.

Ние ти предлагаме:

 • Сплотен колектив, отлична работна среда;
 • Практическо обучение и повишаване на квалификацията в областта на счетоводството на производствено предприятие;
 • Коректно заплащане, съобразено с индивидуалното развитие и постигнатите резултати;
 • Интересна и динамична работа, свързана с множество професионални казуси.
 • Възможност за дългосрочно развитие в компанията.

 

 „Аспазия-92“ ООД може да предложи същинска счетоводна работа и участие в цялостния счетоводен процес. Очакваме всички, които обичат интелектуалните предизвикателства, ценят удовлетворението в ежедневната си работа и желаят да достигнат реални върхове в счетоводната професия, да кандидатстват за обявената позиция, като ни изпратят своята актуална автобиография със снимка.

Това не е просто работа, а възможност за изграждане на кариера!

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. 
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
** КОГАТО КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА РАБОТА, ВИЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ КОНКРЕТНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ОПИСВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ВИ И КВАЛИФИКАЦИОННО РАЗВИТИЕ. ПРЕДПРИЕЛИ СМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ, ЗА ДА ОСИГУРИМ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ.
ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ В БАЗАТА ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ОБИЧАЙНИТЕ ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ КАТО ПОЩЕНСКИ АДРЕС, АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА, В ДОПЪЛНЕНИЕ НА СОБСТВЕНО И ФАМИЛНО ИМЕ. ОСВЕН ТОВА СЕ СЪХРАНЯВАТ И ОБРАБОТВАТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ КАТО МОТИВАЦИОННО ПИСМО, АВТОБИОГРАФИЯ, СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ДР.
ТЕЗИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ, ОЦЕНЯВАТ, ОБРАБОТВАТ ИЛИ ПРЕПРАЩАТ САМО ВЪТРЕШНО, КАТО ЧАСТ ОТ КАНДИДАТУРАТА ВИ. ДОСТЪПНИ СА САМО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ И НА ЛИЦАТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПОДБОРА НА КАНДИДАТИТЕ. ВАШИТЕ ДАННИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕПРАТЕНИ ДО ФИРМИ ИЛИ ЛИЦА ИЗВЪН „АСПАЗИЯ 92“ ООД ИЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА И ЗА СРОКА НА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ.
АКО ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА В „АСПАЗИЯ 92“ООД, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТЯХ ЩЕ БЪДАТ ДОБАВЕНИ КЪМ ЛИЧНОТО ВИ ДОСИЕ. АКО СТЕ КАНДИДАТСТВАЛИ, НО НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ПОДХОДЯЩА ПОЗИЦИЯ КЪМ МОМЕНТА, НИЕ НЕ СЪХРАНЯВАМЕ МОЛБАТА ВИ ЗА БЪДЕЩИ ПОЗИЦИИ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА ИЛИ ВЕЧЕ НЕ СТЕ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ТЕКУЩАТА ПОЗИЦИЯ, МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ПОЖЕЛАЕТЕ ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДАННИТЕ СИ ЧРЕЗ ИЗТРИВАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА СИ ИЛИ ЧРЕЗ ОТДЕЛ „ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”.
Кандидатствай сега

"*" Полето е задължително
Асистент-оператор в сиропно отделение

Описание на длъжността:

Работник за сиропното отделение на компанията, отговарящ за съхранението и подготовката на суровини за производството на сироп за безалкохолни напитки. Асистент – операторът подготвя и асистира при влагането на суровини в сиропите по зададени рецепти. Той отговаря пряко за хигиената на сиропно отделение и местата за съхранение на суровини. При необходимост се включва и в други дейности от производствения процес. Режим на работа- трисменен.

Изисквания за образование, квалификация и опит:

 • Средно, средно-специално или висше образование
 • Минимум 1/една/ година професионален опит – ще се счита за предимство
 • Умения за работа в екип
 • Организираност, лична отговорност

Личностни характеристики:

 • Самостоятелност
 • Оперативност
 • Съобразителност
 • Умения за работа в екип
 • Лоялност

Компанията предлага:

 • Работа в разрастваща се компания
 • Атрактивно възнаграждение и допълнителни придобивки
 • Въможност за натрупване на допълнителен опит и кариерно израстване
*Ще се свържем за интервю единствено с одобрените по документи кандидати.
** КОГАТО КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА РАБОТА, ВИЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ КОНКРЕТНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ОПИСВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ВИ И КВАЛИФИКАЦИОННО РАЗВИТИЕ. ПРЕДПРИЕЛИ СМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ, ЗА ДА ОСИГУРИМ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ.
ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ В БАЗАТА ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ОБИЧАЙНИТЕ ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ КАТО ПОЩЕНСКИ АДРЕС, АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА, В ДОПЪЛНЕНИЕ НА СОБСТВЕНО И ФАМИЛНО ИМЕ. ОСВЕН ТОВА СЕ СЪХРАНЯВАТ И ОБРАБОТВАТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ КАТО МОТИВАЦИОННО ПИСМО, АВТОБИОГРАФИЯ, СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ДР.
ТЕЗИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ, ОЦЕНЯВАТ, ОБРАБОТВАТ ИЛИ ПРЕПРАЩАТ САМО ВЪТРЕШНО, КАТО ЧАСТ ОТ КАНДИДАТУРАТА ВИ. ДОСТЪПНИ СА САМО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ И НА ЛИЦАТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПОДБОРА НА КАНДИДАТИТЕ. ВАШИТЕ ДАННИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕПРАТЕНИ ДО ФИРМИ ИЛИ ЛИЦА ИЗВЪН „АСПАЗИЯ 92“ ООД ИЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА И ЗА СРОКА НА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ.
АКО ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА В „АСПАЗИЯ 92“ООД, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТЯХ ЩЕ БЪДАТ ДОБАВЕНИ КЪМ ЛИЧНОТО ВИ ДОСИЕ. АКО СТЕ КАНДИДАТСТВАЛИ, НО НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ПОДХОДЯЩА ПОЗИЦИЯ КЪМ МОМЕНТА, НИЕ НЕ СЪХРАНЯВАМЕ МОЛБАТА ВИ ЗА БЪДЕЩИ ПОЗИЦИИ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА ИЛИ ВЕЧЕ НЕ СТЕ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ТЕКУЩАТА ПОЗИЦИЯ, МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ПОЖЕЛАЕТЕ ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДАННИТЕ СИ ЧРЕЗ ИЗТРИВАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА СИ ИЛИ ЧРЕЗ ОТДЕЛ „ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”.
Кандидатствай сега

"*" Полето е задължително
Складов работник (ел.карист) в склад за безалкохолни напитки

Основни функции/задачи:

 • Комплектова готовата продукция за експедиция по заявките за експедиция
 • Превозят и подредят продукцията в бусовете и камионите за „Доставка до Клиент”
 • Взимат самостоятелни решения при възникнали ситиации във връзка с качествено и срочно изпълнение на поставените конкретни цели
 • Спазват и поддържат утвърдената хигиена на работното място, съгласно прилаганите стандарти в компанията

Необходими документи за оценка на кандидатурите:

 • Трудова автобиография
 • Трудова книжка
 • Диплома за завършено образование и квалификации /копия/
 • Свидетелство за съдимост
 • Медицинско свидетелство
 • Здравна книжка
 • Свидетелство за правоуправление на газокари и електрокари /предимство/

Компанията предлага:

 • Отлични условия на труд
 • Свобода на мислене и действие
 • Постоянен трудов договор след изпитателния срок
 • Допълнителни бонуси към възнаграждението, ваучери за храна
*Ще се свържем за интервю единствено с одобрените по документи кандидати.
** КОГАТО КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА РАБОТА, ВИЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ КОНКРЕТНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ОПИСВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ВИ И КВАЛИФИКАЦИОННО РАЗВИТИЕ. ПРЕДПРИЕЛИ СМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ, ЗА ДА ОСИГУРИМ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ.
ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ В БАЗАТА ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ОБИЧАЙНИТЕ ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ КАТО ПОЩЕНСКИ АДРЕС, АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА, В ДОПЪЛНЕНИЕ НА СОБСТВЕНО И ФАМИЛНО ИМЕ. ОСВЕН ТОВА СЕ СЪХРАНЯВАТ И ОБРАБОТВАТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ КАТО МОТИВАЦИОННО ПИСМО, АВТОБИОГРАФИЯ, СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ДР.
ТЕЗИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ, ОЦЕНЯВАТ, ОБРАБОТВАТ ИЛИ ПРЕПРАЩАТ САМО ВЪТРЕШНО, КАТО ЧАСТ ОТ КАНДИДАТУРАТА ВИ. ДОСТЪПНИ СА САМО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ И НА ЛИЦАТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПОДБОРА НА КАНДИДАТИТЕ. ВАШИТЕ ДАННИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕПРАТЕНИ ДО ФИРМИ ИЛИ ЛИЦА ИЗВЪН „АСПАЗИЯ 92“ ООД ИЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В ТОЗИ СЛУЧАЙ ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА И ЗА СРОКА НА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ.
АКО ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА В „АСПАЗИЯ 92“ООД, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТЯХ ЩЕ БЪДАТ ДОБАВЕНИ КЪМ ЛИЧНОТО ВИ ДОСИЕ. АКО СТЕ КАНДИДАТСТВАЛИ, НО НЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ПОДХОДЯЩА ПОЗИЦИЯ КЪМ МОМЕНТА, НИЕ НЕ СЪХРАНЯВАМЕ МОЛБАТА ВИ ЗА БЪДЕЩИ ПОЗИЦИИ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА ИЛИ ВЕЧЕ НЕ СТЕ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ТЕКУЩАТА ПОЗИЦИЯ, МОЖЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ПОЖЕЛАЕТЕ ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДАННИТЕ СИ ЧРЕЗ ИЗТРИВАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА СИ ИЛИ ЧРЕЗ ОТДЕЛ „ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”.
Кандидатствай сега

"*" Полето е задължително