Условия

ПРОМОЦИЯ:
“ASPASIA ВЪЛШЕБНИ ПРАЗНИЦИ”
на „АСПАЗИЯ-92” ООД

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Рекламната кампания “Aspasia ВЪЛШЕБНИ ПРАЗНИЦИ” на „АСПАЗИЯ-92” ООД се организира и провежда от „АСПАЗИЯ-92” ООД, с централен офис в град София 1360, ул. „Георги Караславов“ 1, Индустриална зона Модерно предградие – Обеля, или накратко “Организатор на ПРОМОЦИЯТА”.
Участниците в ПРОМОЦИЯТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на ПРОМОЦИЯТА (наречени тук по-долу “Официални Правила”).
Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ПРОМОЦИЯТА на Интернет адрес: www.aspasia.bg/game/rules/ (наричан по-долу „ПРОМО-сайт”.
Организаторът на ПРОМОЦИЯТА си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на Интернет адрес: www.aspasia.bg/game/rules/ и  www.facebook.com/aspasia92.ltd

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

ПРОМОЦИЯТА се организира и провежда на територията на Република България във всички търговки обекти, предлагащи продукти от негазирана серия на марка ASPASIA и PULP FANTASY от 2Л.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

ПРОМОЦИЯТА започва в 00:00:00 часа на 01-ви ноември 2015г. и приключва в 23:59:59 часа на 24-ти януари  2016г. Наградите ще се теглят на лотариен принцип / ТОМБОЛА/ за период от 10 седмици, всеки понеделник от 23.11.15 до 25.01.16г. Ще бъдат проведени и две извънредни тегления на 25.12.15 и 31.12.15.
Участниците в ПРОМОЦИЯТА имат право да се регистрират по указания в раздел 6 начин в тези официални правила след 00:00:00 часа на 01-ви ноември 2015г. и до в 23:59:59 часа на 24-ти януари  2016г.. Награди не се теглят в периода до 23-ти ноември 2015г. и след 26-ти януари 2016г.
За избягване на всяко съмнение след 25-ти януари 2016г. продукти с промоционални кодове върху капачките могат да бъдат предлагани в търговските обекти до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

Участващите търговски марки, опаковки и продукти са:
Негазирани безалкохолни напитки марка ASPASIA в бутилки от 2 литра, от всички вкусове:
АНАНАС, МАЛИНА, МУЛТИВИТАМИН, ПОРТОКАЛ, ВИШНА, ЯБЪЛКА, КАЙСИЯ, НАР, ПРАСКОВА, ЧЕРНА ЧЕРЕША, МАЛИНА-ПОРТОКАЛ, МАНГО-МАРАКУЯ-ЧЕРВЕН ПОРТОКАЛ, ГРЕЙПФРУТ-ЛИМОН, КАСИС-ЯБЪЛКА, МАНДАРИНА, (наричани по-долу “Промоционални Продукти”), които ще имат промоционален 7 символен код под капачката. Всички капачки с промоционални кодове могат да бъдат разменяни за награди по определения в настоящите Официални правила начин.
ASPASIA е търговска марка на „"АСПАЗИЯ - 92"” ООД.
Участващите търговски марки, опаковки и продукти са:
Негазирани безалкохолни напитки марка PULP FANTASY в бутилки от 2 литра, от всички вкусове: КИВИ-ПОРТОКАЛ, МАЛИНА-ПОРТОКАЛ, ЯГОДА-МАНДАРИНА, МАНГО-ПОРТОКАЛ, (наричани по-долу “Промоционални Продукти”), които ще имат промоционален 7 символен код под капачката. Всички капачки с промоционални кодове могат да бъдат разменяни за награди по определения в настоящите Официални правила начин.
PULP FANTASY е търговска марка на „"АСПАЗИЯ - 92"” ООД.

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

За периода на ПРОМОЦИЯТА :“Aspasia Вълшебни празници” ще бъдат раздадени следните награди:

 • 600 броя уникални шала– като по 50 на брой награди, ще се теглят измежду регистрираните кодове (уникални 7 символни кода под капачката на Промоционалните Продукти)  за периода от 23-ти ноември 2015г. и до 25-ти януари 2016г. на следните дати:

23-ти ноември 2015 г.
30-ти ноември 2015 г.
7-ми декември 2015 г.
14-ти декември 2015 г.
21-ви декември 2015 г.
25-ти декември 2015 г.
28-ми декември 2015 г.
31-ви декември 2015 г.
04-ти януари 2016 г.
11-ти януари 2016 г.
18-ти януари 2016 г
25-ти януари 2016 г.

 • 9 броя мобилни телефони SAMSUNG GALAXY AGE 4 – като 1 на брой награда ще се тегли измежду регистрираните кодове (уникални 7 символни кода под капачката на Промоционалните Продукти)  за периода от 23-ти ноември 2015г. и до 25-ти януари 2016г. на следните дати:

23-ти ноември 2015 г.
30-ти ноември 2015 г.
7-ми декември 2015 г.
14-ти декември 2015 г.
21-ви декември 2015 г.
28-ми декември 2015 г.
04-ти януари 2016 г.
11-ти януари 2016 г.
18-ти януари 2016 г

 • 3 таблета APPLE IPAD AIR 2 – като 1 на брой награда ще се тегли измежду регистрираните кодове (уникални 7 символни кода под капачката на Промоционалните Продукти)  за периода от 23-ти ноември 2015г. и до 25-ти януари 2016г. на следните дати:

25-ти декември 2015 г.
31-ви декември 2015 г.
25-ти януари 2016 г.

Снимките, илюстрации на наградите, публикувани на комуникационните материали за ПРОМОЦИЯТА (етикети и постери и др.) както и на ПРОМО-сайта: www.aspasia.bg/game, са илюстративни и може да се различават от реалната визия на предоставяните награди.

5.1. Награда шал:
„АСПАЗИЯ-92“ ООД не е производител на разпределяните с настоящата ПРОМОЦИЯ предметни награди. Награда шал е внесена/произведена и доставени за „АСПАЗИЯ-92“ ООД от „ВХВ АВАНГАРД” ЕООД
В случай на вреди, причинени от дефект на стоката, отговорност за вредите носи производителят/вносителят на стоката.

5.2. Награда мобилен телефон модел SAMSUNG GALAXY ACE 4 G357 WH
„АСПАЗИЯ-92“ ООД не е производител на разпределяните с настоящата ПРОМОЦИЯ предметни награди. Наградата мобилен телефон модел SAMSUNG GALAXY ACE 4 G357 WH е доставен за „АСПАЗИЯ-92“ ООД от „Технополис" АД. В случай на вреди, причинени от дефект на стоката, отговорност за вредите носи производителят/вносителят на стоката.

5.3. Награда Таблет APPLE IPAD AIR 2 WI-FI 16GB MH0W2
„АСПАЗИЯ-92“ ООД не е производител на разпределяните с настоящата ПРОМОЦИЯ предметнa наградa. Наградата: Таблет APPLE IPAD AIR 2 WI-FI 16GB MH0W2 е доставен за „АСПАЗИЯ-92“ ООД от „Технополис" АД. В случай на вреди, причинени от дефект на стоката, отговорност за вредите носи производителят/вносителят на стоката.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ. РЕГИСТРАЦИЯ
Всеки, който закупи Промоционален Продукт с промоционален 7 символен код отпечатан от вътрешната страна под капачката  има право да го регистрира на www.aspasia.bg/game/  и да участва в ТОМБОЛА:

 • За 1 регистриран код: всеки участник в ПРОМОЦИЯТА има право да участва в томболата за награда Уникален шал. Като за целият прериод на ПРОМОЦИЯТА се подаряват общо 600 уникални шала, изтеглени в 12 томболи за периода на ПРОМОЦИЯТА от 11-ти ноември 2015г. и до 25-ти януари  2016г. Както следва:

23-ти ноември 2015 г.
30-ти ноември 2015 г.
7-ми декември 2015 г.
14-ти декември 2015 г.
21-ви декември 2015 г.
25-ти декември 2015 г.
28-ми декември 2015 г.
31-ви декември 2015 г.
04-ти януари 2016 г.
11-ти януари 2016 г.
18-ти януари 2016 г
25-ти януари 2016 г.

 • За 5 регистрирани кода: всеки участник в ПРОМОЦИЯТА има право да участва в томболата за награда мобилен телефон SAMSUNG GALAXY ACE 4 G357 WH, като за целият период на ПРОМОЦИЯТА се подаряват общо 9 мобилни телефона, изтеглени в 9 томболи за периода на ПРОМОЦИЯТА от 11-ти ноември 2015г. и до 25-ти януари  2016г. Както следва:

23-ти ноември 2015 г.
30-ти ноември 2015 г.
7-ми декември 2015 г.
14-ти декември 2015 г.
21-ви декември 2015 г.
28-ми декември 2015 г.
04-ти януари 2016 г.
11-ти януари 2016 г.
18-ти януари 2016 г.

 • За 10 регистрирани кода:  всеки участник в ПРОМОЦИЯТА има право да участва за награда APPLE IPAD AIR 2, като за целият прериод на ПРОМОЦИЯТА се подаряват общо 3 таблета, изтеглени в 5 томболи, както следва:

25-ти декември 2015 г.
31-ви декември 2015 г.
25-ти януари 2016 г.

Всеки потребител, който е закупил Промоционален Продукт със 7 символен промоционален код отпечатан от вътрешната страна под промоционална капачка има право да участва в ПРОМОЦИЯТА за описаните в РАЗДЕЛ 5.1, 5.2 и 5.3 награди, ако се е регистрирал в ПРОМО-сайта www.aspasiа.bg/game.

Първа регистрация на потребителя за ТОМБОЛАТА става по следния начин:
Потребителят въвежда 7 символен промоционален код от промоционална синя капачка на адрес www.aspasia.bg/game/. Потребителят трябва да се запознае и съгласи с “ОБЩИ УСЛОВИЯ” на ПРОМОЦИЯТА „ASPASIA ВЪЛШЕБНИ ПРАЗНИЦИ“. Потребителят трябва да въвъде в обозначеното поле 7 символен промоционален код отпечатан от вътрешната страна под синята промоционална капачка. След като 7 символния промоционален код отпечатан от вътрешната страна под синята промоционална капачка е приет от програмата. Потребителят е необходимо да се регистрира в ПРОМО-сайта: www.aspasiа.bg/game Потребителят първоначално въвежда: име и фамилия, е-mail адрес, телефон за контакт, град по местоживеене. Потребителят отговаря на 2 контролни въпроса, който по никакъв начин не влияят на параметрите за провеждането на ПРОМОЦИЯТА. Регистрацията на 7 символен промоционален код в ПРОМО-сайта www.aspasiа.bg/game е възможна само след като бъдат преминати посочените в предходното изречение стъпки. Потребителят има възможност да регистрира повече от един код. Всеки потребител който вече е направил първоначална регистрация, при въвеждане на всеки следващ 7 символен промоционален код влиза във своят профил със бутон вход след въвеждане на вече регистриран от него e-mail адрес и парола вписани от него при първоначалната му регистрация. Потребителят има право да въвежда в регистрираният от него уникален профил неограничен брой уникални 7 символни промоционални кодове от сини промоционални капачки на ПРОМОЦИОНАЛНИ продукти участващи в ПРОМОЦИЯТА описани в РАЗДЕЛ 4. за целият период на ПРОМОЦИЯТА.

Регистрацията на ПРОМО-сайта: www.aspasiа.bg/game/ ще е активна от 00.00.00 ч. на 01-ви ноември 2015г. до 23:59:59 на 24-ти януари 2016г. Преди и след този период регистрацията няма да бъде възможна.
Регистрация на промоционален код, през www.aspasiа.bg/game/, съдържаща некоректно изписан промоционален код съгласно настоящите условия, е невалидна и няма да участва в ПРОМОЦИЯТА.
Промоционалният код е изписан под вътрешната страна на синята промоционална капачка на Промоционалния Продукт на 1 ред, като кодът представлява 7-символен код, включващ цифри и букви.
Промоционалният код не включва следните символи: точка (.), двоеточие (:), наклонена черта (/) и др. Промоционален код, съдържащ някой от горните символи, ще бъде счетен за невалиден.
Потребител, който открие 7 символен промоционален код под синята промоционална капачка, която не отговаря на посочените по-горе условия може да се свърже и/или да изпрати на Организатора на ПРОМОЦИЯТА дефектния 7 символен промоционален код /синя промоционална капачка в периода от 00.00.00 ч. На 01-ви ноември 2015г. до 23:59:59 на 24-ти януари 2016г. Организатора на ПРОМОЦИЯТА остава в правото си да върне на Потребителя служебен код, който той да регистрира в своя уникален профил.
Промоционален код / синя промоционална капачка, който умишлено е увредена от Потребителя и / или трети лица, ще бъде счетен за невалиден. Организатора на ПРОМОЦИЯТА остава в правото си да прецени дали да позволи или не участието на Потребител ПРОМОЦИЯТА увредил умишлено промоционале код / синя промоционална капачка.
Всеки промоционал код може да бъде регистриран само веднъж от един и същ потребител.
Всеки промоционален код, регистриран в ПРОМОЦИЯТА може да участва в теглене за награда за целият период на ПРОМОЦИЯТА за периода от 23-ти ноемви 2015г. и до 25-ти януари 2016г.
В случай, че регистрираният от участник промоционален код е избран за победител за награда, този промоционален код отпада от участие в следващите жребии за награда.

Наградите ще бъдат теглени на лотариен принцип 12 седмици по следния начин:

 • 23-ти ноември 2015 г. – 50 Уникални шала, 1 бр. Телефон Samsung Galaxy ACE 4
 • 30-ти ноември 2015 г. – 50 Уникални шала, 1 бр. Телефон Samsung Galaxy ACE4
 • 7-ми декември 2015 г. – 50 Уникални шала, 1 бр. Телефон Samsung Galaxy ACE4
 • 14-ти декември 2015 г. – 50 Уникални шала, 1 бр. Телефон Samsung Galaxy ACE4
 • 21-ви декември 2015 г. – 50 Уникални шала, 1 бр. Телефон Samsung Galaxy ACE4
 • 25-ти декември 2015 г. – 50 Уникални шала, 1 бр. Таблет Apple Ipad Air2
 • 28-ми декември 2015 г. – 50 Уникални шала, 1 бр. Телефон Samsung Galaxy ACE4
 • 31-ви декември 2015 г. – 50 Уникални шала, 1 бр. Таблет Apple Ipad Air2
 • 04-ти януари 2016 г. – 50 Уникални шала, 1 бр. Телефон Samsung Galaxy ACE4
 • 11-ти януари 2016 г. – 50 Уникални шала, 1 бр. Телефон Samsung Galaxy ACE4
 • 18-ти януари 2016 г. – 50 Уникални шала, 1 бр. Телефон Samsung Galaxy ACE4
 • 25-ти януари 2016 г. – 50 Уникални шала, 1 бр. Таблет Apple Ipad Air2

Тегленето ще се извършва на лотариен принцип от специализиран софтуер, разработен от Ей Би Си дизайн енд Комуникейшън ЕООД . Имената на печелившите участници, както и печелившите промо кодове за седмицата ще се публикуват на ПРОМО-сайта www.aspasia.bg/game/ и в страницата на "АСПАЗИЯ - 92" във Facebook www.facebook.com/aspasia92.ltd всеки понеделник, считано от 23-ти ноември 2015г. до 25-ти януари 2016г.
Общо за периода на ПРОМОЦИЯТА ще бъдат организирани 12 тегления на лотариен принцип от специализиран софтуер за теглене, или общо ще бъдат изтеглени 612 печеливши участници за награда.
В секцията „Печеливши” на сайта www.aspasiа.bg/game/, както и на страницата на "АСПАЗИЯ - 92" във Facebook www.facebook.com/aspasia92.ltd ще бъде публикуван само телефонният номер (със маскирани 3 последни цифри) и печелившият 7 символен промоционален код/кодове на печелившият участник.
Всеки спечелил участник, регистриран в ПРОМО-сайта: www.aspasiа.bg/game ще получи на посочения при регистрацията от него имейл адрес форма за контакт, в която да попълни точен адрес за получаване на наградата.
Линкът ще е валиден 3 дни, считано от датата на спечелване на наградата, след което става невалиден. В случай, че през 3 дневния период печелившият участник не е предоставил информация за адреса зa доставка чрез попълване на формата за контакт, представител на организатора на ПРОМОЦИЯТА ще се свърже лично с всеки от спечелилите участници на указания при регистрацията телефон за контакт за предоставяне на точен адрес за получаване на наградата, както и за уточняване на времето и начина на връчване на наградата.
В случай, че печелившият участник не отговоря на посочения телефон за контакт при 3 позвънявания от организатора или е предоставил грешен телефонен номер и с него не може да бъде осъществен контакт в рамките на 7 работни дни, считано от деня в който линкът е станал невалиден, се счита, че участникът се отказва от получаване на наградата.
Наградите ще бъдат изпращани по куриер на спечелилите до 30 работни дни, считано от датата на печелившото теглене. Срещу получаване на наградата печелившият участник е необходимо да предостави капачките, с които е регистрирал печелившите кодове. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившият участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившият. В случай, че при посещението на куриер за доставка на награда, печелившият участник не може да предостави по една или друга причина синя промоционални капачки с печелившите кодове, същият ще има възможност да посети лично централния офис на "АСПАЗИЯ - 92" ООД в град София 1360, ул. „Георги Караславов“ № 1, Индустриална зона Модерно предградие – Обеля , не по късно от 29 февруари 2016г., за да получи наградата, срещу предоставяне на печеливша/и синя промоционална капачка. След изтичането на този срок се счита, че участникът се отказва от получаване на наградата.
Получаването на наградата е задължително да стане лично от регистрирания участник или упълномощено лице, което задължително трябва да предостави печелившите сини промоционални капачки, с които е регистриран печелившият код.
"АСПАЗИЯ - 92" ООД не носи отговорност за сгрешени и неправилно въведени данни на участници в ПРОМОЦИЯТА. При неуспешен опит печеливният участник да бъде открит чрез куриер, наградата може да се получи от централния офис на "АСПАЗИЯ - 92" ООД в град София 1360, ул. „Георги Караславов“ 1,

РАЗДЕЛ 7: ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Участници в ПРОМОЦИЯТА: ПРОМОЦИЯТА е достъпна за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с изключение на служителите (и техни роднини) на "АСПАЗИЯ - 92" ООД, Ей Би Си дизайн енд Комуникейшън ЕООД; Closure Systems International - МИКРОПАК ООД ; както и куриерска фирма Лео Експрес, свързани с ПРОМОЦИЯТА.

РАЗДЕЛ 8: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Не се допуска размяна на награди за пари или други изгоди.

РАЗДЕЛ 9: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА Организаторът има неотменимото право да прекрати ПРОМОЦИЯТА по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците регистрирали промоционални кодове от сини промоционални капачки не се дължи компенсация и / или възстановяване на стойноста на закупения продукт.

РАЗДЕЛ 10: ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ КАПАЧКИ / НЕРЕДОВНИ УНИКАЛНИ КОДОВЕ Всички регистрирани кодове от промоционални капачки подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице. Решението дали промоционалните кодове са валидни или не, принадлежи на Организатора и е обвързващо за участниците в ПРОМОЦИЯТА. Капачки на Промоционалните опаковки, които са нечетливи, променени, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Организаторът има право да дисквалифицира всеки участник, използвал такива невалидни капачки и/или промоционални кодове за регистрация, включително да му отнеме правото да получи награда, за която вече е бил изтеглен.
РАЗДЕЛ 11: НЕПРИСТОЙНО ПОВЕДЕНИЕ В СТРАНИЦАТА НА "АСПАЗИЯ - 92" ООД  WWW.FACEBOOK.COM/ASPASIA92.LTD Всеки опит от страна на потребители, които са харесали страницата на "АСПАЗИЯ - 92" ООД www.facebook.com/aspasia92.ltd да извършват рекламна, или друг тип пропагандна дейност ще бъдат автоматично изтривани, като приятели на страницата. "АСПАЗИЯ - 92" ООД не толерира съобщения и послания, нарушаващи както законите на РБ България, така и правилата на добрия тон. Също така съобщения на религиозни и политически теми.

РАЗДЕЛ 12: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на ПРОМОЦИЯТА и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 14. ПУБЛИЧНОСТ Регистрацията за участие в настоящата ПРОМОЦИЯ се приема като съгласие от страна на регистриралите се участници за обработване на доброволно предоставените от тях лични данни за целите и нуждите на ПРОМОЦИЯТА. Регистрацията за участие в настоящата ПРОМОЦИЯ се приема като съгласие от регистриралите се и спечелили участници, че техните снимки и имена могат да бъдат публикувани на сайта на „АСПАЗИЯ-92“ ООД, във Facebook и в прес/РR съобщения и материали на Организатора във връзка с настоящата ПРОМОЦИЯ.

РАЗДЕЛ 15. ОБЩИ УСЛОВИЯ Официалните ОБЩИ УСЛОВИЯ ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.aspasiа.bg/game/ за периода на ПРОМОЦИЯТА.
Повече информация може да бъде получена на телефон +359 2 923 90 33(на цената на един градски разговор за абонати на БТК от цялата страна; работно време от 9:00 до 18:00 часа, всеки делничен ден). Сигнали за нередности може да се подават на телефона на ПРОМОЦИЯТА: +359 2 923 90 33 или на e-mail: marketing@aspasia.bg; office@aspasia.bg
Закупуването на промоционален продукт и/или изискване на награда от участник в тази ПРОМОЦИЯ, ще означава, че участникът е приел тези ОБЩИ УСЛОВИЯ и се е ангажирал да спазва всички техни ОБЩИ УСЛОВИЯ и разпоредби.

AСПАЗИЯ – 92 ООД
Всички права запазени.
01.11.2015