Студен чай

Трапезна вода

Трапезните води на Аспазия са с много ниска минерализация, постигната чрез метода на обратната осмоза. Те имат прекрасни вкусови качества и са подходящи за всекидневна употреба от цялото семейство. Ниската им минерализация позволява ежедневна консумация без опасност от вредно въздействие.

Pulp Fantasy
ASPASIA
Copyright 2012, ASPASIA