Покана за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Придобиване и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в предприятието”

Начало » Новини » Покана за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Придобиване и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в предприятието”

АСПАЗИЯ -92 ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Придобиване и внедряване на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в предприятието

Декларация специфичен оборот

Приложение Договор

Приложение Технически спецификации

Декларация

Приложение 3.2

Приложение 3.3

Приложение 3.4

Приложение 3.6

Приложение 3.7

ASPASIA
Copyright 2012, ASPASIA