Корпоративна политика

Начало » Новини » Корпоративна политика
АСПАЗИЯ-92 ООД
 
Корпоративна политика
2015/2016
 
ЗА НАС
„АСПАЗИЯ -92” ООД е българска компания специализирана в производство и търговия на безалкохолни напитки. Производството стартира рез 1992 година на територията на град София, където днес се намира и нашият завод.
В компанията се произвеждат няколко продуктови категории, в различни разфасовки и разнообразни вкусове: газирани, негазирани безалкохолни напитки, студен чай, енергийни напитки и трапезна вода.
Компанията разполага с модерна производствена база, оборудвана с високотехнологични инсталации, съоръжения, бутилиращи линии и машини за издуване на бутилки. Технологията на производство е съвременна, позволяваща постоянен мониторинг и контрол върху качеството на произвежданата продукция. Изградена е лаборатория за изследване на суровини и готова продукция. Въведена е HACCP система за постоянен контрол на производствения процес.
Всяка съставка в нашите напитки е внимателно подбрана и точно дозирана. Суровините, които се влагат, са от утвърдени български и световни производители. На входа на нашето производство се осъществява строг контрол върху всички суровини и опаковки. Водата, с която произвеждаме се пречиства по метода на обратната осмоза, като в края на процеса се пропуска единствено молекулата на водата, което гарантира вкусна и кристално чиста вода.
 
Основната цел на компанията винаги е била да отговори на нуждите на своите клиенти, като създава достъпни висококачествени напитки. Това е причината вече 24 години постоянно да се инвестира не само в проучване на пазара и в подобряване на технологиите за производство, но и в развитие на дистрибуционните канали, така че да можем да осъществяваме своите цели.
 
„АСПАЗИЯ-92” ООД осигурява работни места за повече от 90 човека, към които винаги показва отговорно отношение и личностен подход. Освен като работодател, компанията се е цени като доставчик, както в България, така и в чужбина, благодарение на коректния и открит подход към всички наши партньори.
Повод за гордост са седемте награди, присъдени на компанията от Асоциацията на Производителите на Безалкохолни Напитки в България. Но истинското удовлетворение от положения труд носи признанието от лоялните и доволни клиенти, които са верни през годините на всеки вкус, който създаваме.
През годините „АСПАЗИЯ - 92” ООД гради своят екип чрез високи критерии за професионализъм на всяко ниво. Когато един клиент отворите напитка с марка ASPASIA, ние гарантираме, че той може да разчита на високо качество на продукта и вложените в него съставки; перфектен вкус, който носи наслада, освежава и тонизира; и най- вече на напитка, произведена с много любов и старание.
В наше лице можете да намерите един коректен производител, работодател и партньор!
 
1. НАШИТЕ ЦЕННОСТИ
Повече от две десетилетия „АСПАЗИЯ-92” е доказала, че в сърцевината на бизнеса си е поставила неизменни ценности, които се следват на всяко едно ниво в структурата на компанията. Доказателство за тяхната устойчивост във времето е както начинът, по който развиваме дейността си в България, така и успешните партньорства, които сме изградили зад граница.
 
1.1. Щастливи клиенти
Продуктовият ни мениджмънт и ефективният ни подход по отношение на всеки процес, свързан с производството, ни позволяват да се стремим, никога да не разочароваме потребителите си. Пазарът на безалкохолните напитки, особено на национално ниво, е доста динамичен и сложен. Постоянният стремеж да се адаптираме бързо и да отговаряме на новите очаквания, ни помага да удовлетворяваме своите клиенти.
 
Клиентският подход на АСПАЗИЯ е насочен не само към крайния потребител, но и към търговците, с които работим. В нашите ценности е заложено разбирането, че правилното отношение към тях ще допринесе за това да правим щастливи потребителите на безалкохолни напитки.
 
1.2. Удовлетворени служители
В нашата компания осъзнаваме отговорността към обществото, в което функционираме и в частност към служителите си. Корпоративната ни политика влючва това всички наши служители да бъдат запознати и да познават добре нашите ценности, регулации и практики. По този начин ние успяваме да изградим екип, които да работи заедно, да решава проблеми, да споделя знания и опит, и да бъде мотивиран да изпълнява целите си.
 
През годините практика сме успяли да изградим принципи на работа със своите служители, които им осигуряват сигурност и безопасност на работното място и им дават възможност да развиват своя потенциал и да показват най-доброто от себе си. Удовлетвореността от работата и вярата в онова, което правим в АСПАЗИЯ за нас е ключов фактор за успех, защото човешкият капитал е най-ценният ресурс, с който разполагаме.
 
1.3. Висококачествени продукти
Успехът на бизнеса ни през всички тези години е базиран на високите стандарти, които поставяме по отношение на производството на всеки един наш продукт. Всяка вложена съставка е прецизно подбрана и тествана. Контрол се осъществява на всяка една стъпка от производството, така че да гарантираме съдържанието и вкуса на всяка напитка, която стига до регалите. Основния принцип е да се стремим да произвеждаме по-добри продукти от нашите конкуренти, в всяка категория, в която работим. АСПАЗИЯ-92 е компания, поставила своето началото с обещание за перфектен вкус и вече 24 години не прави никакъв компромис в своето производство.
 
2. ПОЛИТИКА ЗА ПЕРСОНАЛА
„АСПАЗИЯ-92” е компания, ангажирана с това да създаде работна среда, която да показва уважение към всеки един служител и да стимулира честно, достойно и лоялно отношение от страна на екипа. Компанията постоянно се стреми да интегрира практики и принципи, които да осигурят достатъчно добри условия, така че да можем да запазим човешкия капитал, който така високо ценим.
 
2.1. Конфликт на интереси
Ситуациите и казусите, които могат да причинят конфликт на интереси между работодател и служител са многобройни и варират между различните отдели. Още с настъпването си на работното място, всеки служител е информиран за това, че всеки въпрос/казус/ проблем, който настъпи, може да бъде и лесно разрешен. За целта, всеки член на екипа, който вижда потенциал за проблем или се сблъсква с такъв, е длъжен да се обърне към прекия си ръководител.
 
2.2. Спазване на закона
Всеки служител е назначен на работа в съответствие със законовите изисквания и регулации. От друга страна, всеки новопостъпил на работа в компанията е задължен да спазва изискванията, които АСПАЗИЯ-92 е поставила като задължителни, така че фирмата да може да извършва дейността си според националните и международните страндарти.
 
2.3. Уведомяване за всяко нелегално или неетично поведение
Всички служителите на АСПАЗИЯ-92 са равни един пред друг и трябва да се отнасят с уважение към своите колеги. Компанията не толерира никакви прояви на физическо, психическо и сексуално нападение, както и всякакъв друг тип поведение, което нарушава правата на човека и накърнява неговото достойнство. За всякакво такова появление трябва да се уведоми висшия мениджмънт, който да вземе съответните мерки.
 
2.4. Опазване на собвствеността на компанията
Всеки наш служител е длъжен да се отнася с уважение към собствеността на компанията, независимо дали става за материални принадлежности или неосезаеми такива.
Всяка собственост на компанията, включително и интелектуална такава, трябва да бъдат използвани внимателно и според упълномощеността, предоставена от компанията.
 
2.5. Сигурност и безопасност на работното място
Компанията се стреми да осигурява безопасни условия на труд. Всеки служител е изрично уведомен за регулациите и изискванията, които сам има отговорността да спазва. Освен това всеки служител трябва да съблюдава спазването им от останалите служители, както и да информира за инциденти и наранявания.
Употребата на всякакви наркотици и алкохол е абсолютно забранена и злоуботребата с такива вещества на работното място се санкционират.
 
2.6. Разнообразие
Съществуват много проявление на видими и невидими различия между хората, затова в компанията не се приемат никакви прояви на полова, възрастова, религиозна, етническа, социална, расова дискриминация, както и дискриминация, отнасяща се до физическите или ментални проблеми на служител.
 
„АСПАЗИЯ-92” подкрепя това всеки служител да се чувства свободно на работното си място. Нашите служители се наемат на работа според тяхната квалификация и потенциал за развитие.
 
2.7. Сътрудничетво и комуникация
В нашата компания се стремим към това да има отворена комуникация и сътрудничество между отделните отдели, така че да постигаме целите и желаните резултати. Всеки служител има право свободно да комуникира с мениджърите и да споделя своите проблеми и същевременно да получава съвети и обратна връзка, така че да извършва по-добре задълженията си и да се чувства удовлетворен от работата си.
 
2.8. Възнаграждение
Възнагражденията на служителите се сформират според тяхната длъжност, квалификация и съгласно националното законодателство.
 
2.9. Отговорност на персонала
„АСПАЗИЯ-92” има политика да инвестира в своя екип и служители, както и да им предоставя обучения и тренинг при неоходимост. Всяка нова практика и/или техника бива внимателно разяснявана и заинтересованите страни са длъжни да се запознаят с нея, така че да се гарантира както безопасността и качеството на всички продукти, така и висока производителност и ефективност.
 
3. Политика на Продукта
3.1. Продуктът като фундамент на бъдещето
Всяка компания изгражда стратегията си за бъдещето развитие върху някакви основа. В Аспазия това е продукта. Качеството и иновацията на нашите продукти символизират плановете за бъдещето на нашата компания. Основен принцип на Аспазия е да произвеждаме по-добри продукти от нашите конкуренти, във всяка категория напитки, в която работим. Ние искаме всички хора да имат възможността да се чувстват част от нашия свят.
 
3.2. Иновация
Истински щастливият клиент е този, който е получил мечтания продукт, преди да го пожелае. Това е мотото, което ни води във всеки нов проект, който започваме в
Аспазия. В развитието на портфолиото ни ключови са както желанията на клиентите ни, които се стараем да проследяваме постоянно, така и международните тенденции на пазара. Аспазия е лидер в адаптацията на много международни практики, които често първа е предлагала на българския потребител. Като пионер в разработки на Пълп продукти, изграждане на подслаждане със Стевия, ние сме се постарали да предоставим на нашите потребители възможността да занесат вкъщи най-доброто за тяхната трапеза.
 
3.2. Суровини
Подборът на доставчици играе ключова роля за развитието на компанията. Ние вярваме в това, че нашите доставчици са и наши партньори и с радост предоставяме на всеки клиент произхода на всичко, което консумира. Основно условие за спазването на най-високо качество е това да бъде идеал за всяка компания, с която работим. Нашата компания стриктно следи пазарите на суровини. За нас компромисът не съществува като опция.
 
3.3. Производство
Производството е сърцето на Аспазия. Нашата цел е практиките, които прилагаме, да бъдат стандарт в индустрията. За да постигаме високи резултати в производствен план, всеки наш служител минава през обстойна подготовка и ясно разбира правилата, които трябва да спазва, и разбира значимостта на това, което прави. Всеки от нас е отговорен за безопасността и удоволствието на нашите клиенти.
 
4. Политика към Клиента
4.1. Краен Потребител
Крайният Потребител на нашата компания е основният арбитър на нашият успех. Ние вярваме, че успехът на това, което вършим, може да бъде представен единствено чрез удовлетвореността, която сме предоставили на нашите клиенти. За достигане на тази удовлетвореност на нашите клиенти ние се стараем да спазваме ясно изградени както национални, така и интернационални стандарти, които да бъдат поддържани и от партньорите ни в чужбина. Целта ни е, клиентите да купуват с удоволствие нашите продукти. Чрез стриктен производствен мениджмънт и ефективен подход към процесите, случващи се в компанията, се стремим да гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Също така целим постоянно подобрение на качеството на всичко, което предлагаме и стриктен мениджмънт на комуникацията с нашите клиенти.
 
4.2. Търговски Партньори
Нашите партньори са порталът към клиенти ни. Те изпълняват ключова роля за правилното предлагане на продуктите ни на пазара. В Аспазия вярваме, че взаимоотношенията ни с партньорите са огледало на пазарната ни култура. Ние постигаме добри и стабилни във времето връзки, чрез постоянната ни отдаденост, задълбоченият личен контакт и персонална отговорност към възникващите проблеми.
 
5. Политика към Околната Среда
5.1. Продуктова отговорност към Околната Среда
Екипът на Аспазия ясно разбира приноса си за опазването и подобряването на околната среда и природата. Ние оправдаваме отговорността, която носим, чрез постоянното намаляване на отпадните материали на нашите продукти. Нашите специалисти се стараят постоянно да оптимизират производствената опаковка, чрез което сме постигнали значително по-ниски количества PET материал спрямо стандартните пазарни стойности.
 
5.2. Производствена отговорност към Околната Среда
Друг фактор, който считаме за изключително важен за правилната екологична политика е постоянното намаляване на емисии в производствения процес. В политиката на фирмата залагаме на непрекъснатите оптимизации по отношение консумацията на енергия в производствената дейност. Внедряваме процеси за вторично оползотворяване на отпадната енергия.
 
6. Политика за устойчиво развитие
6.1. Устойчиво развитие чрез завоюване на твърди позиции на националния и международния пазар, с висококачествена и конкурентноспособна продукция - стремеж да постигаме най-доброто за съответната категория продукт. Важна част от развитието е и активната търговска и маркетингова политика.
 
6.2. Устойчиво развитие чрез премерена и разумна инвестиционна политика.
ASPASIA
Copyright 2012, ASPASIA