АСПАЗИЯ -92 ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет Доставка на мобилни компютри по следните обособени позиции 1.Мобилни компютри тип 1-5 броя 2.Мобилни компютри тип 2-1брой

Начало » Новини » АСПАЗИЯ -92 ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет Доставка на мобилни компютри по следните обособени позиции 1.Мобилни компютри тип 1-5 броя 2.Мобилни компютри тип 2-1брой

АСПАЗИЯ -92 ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет

Доставка на мобилни компютри по следните обособени позиции

1.Мобилни компютри тип 1-5 броя

2.Мобилни компютри тип 2-1брой

Декларация за специфичен оборот

Декларация ЕИК

Приложение 3.2 Публична покана

Приложение 3.3 Изисквания оферта

Приложение 3.4 Оферта

Приложение 3.6 Методика за оценка

Приложение 3.7 Декларация 

Приложение Техническа спецификация

Приложение Проект Договор

ASPASIA
Copyright 2012, ASPASIA