Аспазия-92 ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: 1. Машина за издуване на бутилки от ПЕТ (полие

Начало » Новини » Аспазия-92 ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции: 1. Машина за издуване на бутилки от ПЕТ (полие
ASPASIA
Copyright 2012, ASPASIA